ต้นหอม  เป็นครีเอเทอร์ สติกเกอร์ไลน์ชุดที่ 4 ของน้อยหน่า ชุดนี้เป็นเจ้าแมวต้นหอมล้วนๆ น้อยหน่าให้รายละเอียดของเจ้าต้นหอมไว้ว่า เป็นแมวดำ ขนฟู อ้วนจ้ำม่ำ กวน และขี้อ้อน และด้วยบุคลิกเช่นนี้จึงชวนให้สื่อถึงความรู้สึกของคนส่งสติกเกอร์ในไลน์ได้อย่างง่ายๆ เห็นแล้วก็ชวนให้ยิ้มก่อนเลย

สนใจโหลดได้ที่ https://store.line.me/stickershop/product/1033082/th
ทางมือถือค้นคำว่า ต้นหอม หรือ น้อยหน่า ได้เลยครับ

ต้นหอม สติกเกอร์ไลน์ น้อยหน่า ขายหัวเราะ