เหลืองเด่นสะดุดตานำหน้ามาก่อนเลยครับ สำหรับสติกเกอร์ไลน์ของน้อยหน่าชุดนี้ เด็กหญิงเสื้อกันฝนสีเหลือง ชุดนี้ไม่มีการตัดเส้น ภาพจึงให้สีหวานสดใสยิ่งขึ้น แต่ก็มีการเพิ่มมิติให้ภาพด้วยแสงเงาตั้งแต่หูจรดเท้าอย่างประณีต

ชุดนี้เป็นผลงานชุดที่ 3 ของน้อยหน่า ถ้าโหลดผ่านมือถือค้นด้วยคำว่า เด็กหญิงเสื้อกันฝน หรือถ้าสนใจงานชุดก่อนๆ ของ น้อยหน่าก็ค้นด้วยคำว่า น้อยหน่า เลยครับ

สำหรับในคอมพ์ ขอเชิญที่ https://store.line.me/stickershop/product/1034054/th

เด็กหญิงเสื้อกันฝน สติกเกอร์ไลน์ น้อยหน่า ขายหัวเราะ