Archives for ฮาเรื่อยเปื่อย

ฮาเรื่อยเปื่อย

จริงหรือไม่? ดื่มกาแฟช่วยให้ดูแก่น้อยลง

เรื่องของกาแฟนั้นหลากหลายจนเกินจะกล่าวสรุปได้สั้นๆ แค่ที่เกี่ยวกับความแก่ก็มีประเด็นที่แตกต่างกันแล้ว โดยด้านหนึ่งมีการกล่าวว่าการดื่มกาแฟจะช่วยชะลอความแก่ ส่วนอีกด้านหนึ่งก็ว่ากันว่าการดื่มกาแฟจะทำให้หน้าแก่ ซึ่งก็คงเกี่ยวข้องกับปริมาณในการดื่มด้วย แต่ที่แน่นอนและพิสูจน์ให้เห็นจะจะกันมาแล้วก็คือ กา…
Continue Reading