กาแฟ ชะลอความแก่

เรื่องของกาแฟนั้นหลากหลายจนเกินจะกล่าวสรุปได้สั้นๆ แค่ที่เกี่ยวกับความแก่ก็มีประเด็นที่แตกต่างกันแล้ว โดยด้านหนึ่งมีการกล่าวว่าการดื่มกาแฟจะช่วยชะลอความแก่ ส่วนอีกด้านหนึ่งก็ว่ากันว่าการดื่มกาแฟจะทำให้หน้าแก่ ซึ่งก็คงเกี่ยวข้องกับปริมาณในการดื่มด้วย

แต่ที่แน่นอนและพิสูจน์ให้เห็นจะจะกันมาแล้วก็คือ การดื่มกาแฟนั้นช่วยให้ดูแก่น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด เพียงแต่มันมีวิธีดื่มซึ่งไม่ได้ยากที่จะลองปฏิบัติเลย

เริ่มจาก แก้วกาแฟใบใหญ่ๆ ยิ่งใหญ่ยิ่งดี จากนั้นเวลาดื่มก็ยกแก้วกาแฟบังหน้าไว้ พยายามให้บังรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าให้มากที่สุดนะครับ ขั้นตอนนี้นี่เองที่จะช่วยให้เราดูแก่น้อยลง…